standard-title Д-р Зорница Вълчева

Д-р Зорница Вълчева

Лекар по дентална медицина (стоматолог)
Асистент в катедра „Протетична дентална медицина и Ортодонтия​“
Факултет по Дентална медицина
Медицински университет – Варна

Специализира: Ортодонтия
Езици: Английски език

Д-р  Зорница Вълчева владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Почистване на зъбите с ултразвук
 • Полиране на зъбите с Air Flow
 • Профилактични апарати за провеждане на ефективна първична и вторична профилактика. Най- често се прилагат за отстраняване на вредния навици:
  • да се диша през устата;
  • при интерпозиране на езика и инфантилно гълтане;
  • при смучене на пръст;
  • при смучене на долна устна и др.
 • Местопазители за запазване на мястото на преждевременно загубени временни зъби във фронталния или в страничния участък докато дойде времето за пробива на постоянните зъби.
 • Апарати за интерсептивно лечение ( тренери) – фабрични профилактични ортодонтски апарати, които се използват за корекция на вредните навици преди, по време и след ортодонтско лечение.
 • Лингвална пластинка – може да се постави в горна и/или долна челюст. Тя се изработва индивидуално за всяко дете по снети отпечатъци от горната и долната челюст на детето и се задържа за зъбите на пациента чрез специални куки. Може да се сваля по време на миене на зъбите или по време на хранене и след това отново да се поставя.   Пластинките могат да се изработват от различни цветове пластмаса, за да бъдат по-привлекателни за малчуганите и да искат да ги носят. Може също в самата пластмаса на пластинката да има различни картинки-пепрудки, анимационни герои и т.н. Така носенето на ортодонтско апаратче се превръща в мода сред децата.
 • Функционални апарати, които използват естествените сили в лицево-челюстната област. Използват се за лечение в двете челюсти – апарат на Кламт, апарат на Френкел и др.
 • Приложение на екстраорални апарати в горна и в долна челюст – подбрадник , лицева маска и др.
 • Лечение с фиксирана техника – различни видове и системи брекети

Основните направления на работа:  

 • Провеждане на професионална орална хигиена и мотивация на деца и възрастни
 • Първична профилактика на зъбно-челюстните деформации от бременността до 3-годишна възраст
 • Първична и вторична профилактика на зъбно-челюстните деформации при деца в предучилищна и училищна възраст
 • Профилактика и лечение на вредни навици като смукане на пръст, пъхане на езика между зъбите, стоене и спане с отворена уста и др.
 • Профилактика и лечение на преждевременна загуба на млечен зъб
 • Лечение на недостиг на място в зъбната редица и гъсто разположени и струпани зъби в едната или в двете челюсти
 • Лечение на протрузия и ретрузия в отделната зъбна дъга
 • Лечение на отклонения в съотношението между челюстите
 • дълбока захапа – горните зъби припокриват повече от ½ от долните зъби
 • отворена захапка – липсва контакт между горните и долните зъби
 • латеродевиация – изместване на долната челюст в ляво или в дясно
 • кръстосана захапка и др.

Образование:
Д-р Зорница Вълчева  завършва образованието си във Факултет по дентална медицина, в Медицински университет-София през 2014г. като магистър по стоматология. Продължава развитието си като през септември 2014г. като е зачислена като редовен асистент към Катедрата по Протетична дентална медицина и Ортодонтия. От 2015г.  започва  специализация по Ортодонтия. Д-р Зорница Вълчева  постоянно се усъвършенства в професионален аспект като посещава множество курсове и семинари в страната и чужбина:
2015г.
Участие в IX International Congress of Medical Sciences for students and young doctors, 7-10  may 2015, Sofia, Bulgaria
26-27.04.2015 –  Курс  Лингвална ортодонтия – I-во ниво
2014г.
Участие в XIII International Congress of Medical Sciences for students and young doctors,8-11 may 2014, Sofia, Bulgaria
Август 2014 завършва Първо ниво за естетични възстановявания във фронталната област с лектор Симоне Морето в Льовен
Посещава  конгреса Sofia Dental Meeting през септември 2014г.
2013г.
Участие в XII International Congress of Medical Sciences for students and young doctors, 09-12 may , 2013, Sofia, Bulgaria
Участие в  конгреса Sofia Dental Meeting 2013
Лекции – Дни на Ортодонтията – 12-13 октомври 2013 г., София
2012г.
Участие в първи дискусионен форум на тема : Ние и денталната медицина : , гр. София , 9-10.11.2012г.
Участие в Sofia Dental Meeting 2012
Workshop – Adhesive technologies: contemporary overview and standing , 3 march 2012, lector : P. Duchev, Dentsply
Членство: БЗС , Българско ортодонтско общество

Д-р Зорница Вълчева
2.3 (46.67%) 6 votes