Дигитално сканиране на част от горна или долна челюст на зъби и приле​жащата им кост в обем около 50ммх50мм. Изследването се препоръчва при обследването на по-малък обем (единичен зъб, мъдрец, малка по обем киста и други).

Триизмерният рентгенов образ, който е 1:1 с костната анатомия на пациента не може да се замести от двуизмерният (2D / панорамна снимка)  образ при планиране на лечение с импланти (имплантати) поради наслагване на анатомични структури и вероятност от грешки.

Изследването се извършва с Конично-лъчев компютърен томограф (3D скенер)  Planmeca ProMax 3D в Университетския медико-дентален център – Варна.