Конично-лъчевият томограф позволява максимален обем на сканиране само с едно завъртане. Образът обхваща двете челюсти и синус едновременно. Оптимално изследване за определяне на пълна костна анатомия преди синус-лифт: септи, интраосални анастомози, лигавица; екстракция на корени, зъби.

Триизмерният рентгенов образ, който е 1:1 с костната анатомия на пациента, не може да се замести от двуизмерният (2D / панорамна снимка)  образ при планиране на лечение с импланти (имплантати), поради наслагване на анатомични структури и вероятност от грешки.

Изследването се извършва с Конично-лъчев компютърен томограф (3D скенер)  Planmeca ProMax 3D в Университетския медико дентален център – Варна.