Изследването е в помощ на специалистите по УНГ, при търсене на комплексна патология и уточняване на диференциална диагноза при възможна връзка на дентални и УНГ заболяванията (синузити, синузити от одонтогенен (зъбен) произход, чуждо тяло в синуса и други).

Триизмерният рентгенов образ, който е 1:1 с костната анатомия на пациента, не може да се замести от двуизмерният (2D / панорамна снимка)  образ при планиране на лечение с импланти (имплантати), поради наслагване на анатомични структури и вероятност от грешки.

Изследването се извършва с Конично-лъчев компютърен томограф (3D скенер)  Planmeca ProMax 3D в Университетския медико дентален център – Варна.