Триизмерен образ на горната челюст и триизмерна визуализация на синусите. Изследването е задължително  при планиране преди поставяне на зъбни импланти (имплантати) в горната челюст, синус лифт, определяне на размера и местоположението  на зъбни кисти, ретиниран и полуретиниран мъдрец, корени и други.

Триизмерният рентгенов образ, който е 1:1 с костната анатомия на пациента, не може да се замести от двуизмерния (2D / панорамна снимка) образ при планиране на лечение с импланти (имплантати), поради наслагване на анатомични структури и вероятност от грешки.

Изследването се и​звършва с Конично-лъчев компютърен томограф (3D скенер) Planmeca ProMax 3D в Университетския медико ​дентален център – Варна.