Триизмерно представяне на долната челюст е задължително преди лечението с  импланти. Изследването предоставя възможност за измерване на разстоянието до долночелюстния канал, измерване на ширината на костта на долната челюст.  Триизмерното планиране преди лечение с импланти намалява риска от едно от най-неприятни усложнения, причинено от зъболекар,  по време на операция – проникване в долночелюстния канал, засягане /прекъсване на долно-челюстния нерв и други.

Триизмерният рентгенов образ, който е 1:1 с костната анатомия на пациента, не може да се замести от двуизмерният (2D / панорамна снимка)  образ при планиране на лечение с импланти (имплантати), поради наслагване на анатомични ст​​руктури и вероятност от грешки.

Изследването се извършва с Конично-лъчев компютърен томограф (3D скенер)  Planmeca ProMax 3D в Университетския медико-дентален център – Варна.