Ново изследване в денталната практика чрез екстраорална рентгенова снимка. Двойка образи с много ниско лъчение и отлични диагностични качества от трети до осми зъб във всички квадранти само с едно заснемане. По този начин се елиминира нужда от серия интраорални снимки. Приложимо е при търсене на скрити кариеси, ниво на костта при пародонтит.

Изследването се извършва с Рентгенологичен апарат за 2D образи – Planmeca ProMax 2D в Университетски медико-дентален център – Варна.