Ортогонална панорамна снимка се назначава при търсена находка относно нивото на костта, например, при съмнение за пародонтит (преди известен като пародонтоза).
Изследването се извършва с Рентгенологичен апарат за 2D обра​​зи – Planmeca ProMax 2D в Университетски медико дентален център – Варна.