Назначаването на двуизмерни панорамни образи (ОПГ, ортопантомография) е свързано с търсенето на находки относно зъбите, прилежащи твърди тъкани, синуси, кости и други. Изследването е стандарт в ежедневна практика на денталния лекар при регистрац​ия на зъбния статус и прилежащите твърди тъкани, контрола преди и след  проведено дентално лечение.

Изследването се извършва с Рентгенологичен апарат за 2D образи – Planmeca ProMax 2D в Университетски медико-дентален център – Варна.