Специализирано рентгеново изследване предимно при планиране на ортодонтското лечение. Позволява измерването на големината на скелетните бази на гор​на и долн​а челюст, измерване на наклона на зъбите на двете челюсти,  установяването на съотношенията между базата на черепа и горна и долна челюст.

Изследването се извършва с Рентгенологичен апарат за 2D образи – Planmeca ProMax 2D в Университетски медико-дентален център – Варна.