standard-title Протезиране – подвижно и неподвижно

Протезиране – подвижно и неподвижно

Университетски Медико-дентален център разполага с модерна зъботехническа лаборатория, оборудвана с най-съвременната апаратура за изработване на протетични конструкции. Технологиите и материалите, които се използват осигуряват висок естетичен резултат, максимално близък до визията на естествените зъбни тъкани.

Неподвижно протезиране

Коронките и мостовите конструкции могат да бъдат изработени от различни материали в зависимост от желанията Ви и конкретния клиничен случай.Част от тях са циркониев диоксид, литиев дисиликат, прескерамика, хибридна керамика, металокерамика с различни по състав метални сплави, вкл. и благородни. Предлагат се и фасети, инлеи, пинлеи,овърлеи,онлеи и всички видове индиректни възстановявания на твърдите зъбни тъкани.
Всички конструкции се изработват със съвременната CAD-CAM (KaVo Everest) технология, като има възможност и за леене на металната компонента при металокерамичните корони.

Подвижно протезиране

Друг вариант за възстановяване на частични обеззъбявания са еластичните протези-Vertex, които са значително по-комфортни и естетични от стандартните пластмасови протези с огънати метални куки. В лабораторията се изработват и моделно ляти протези с разнообразни варианти за задържане към фиксирана конструкция, както и стандартните плакови тотални протези.

Arcus digma

Уникалният апарат Arcus digma се използва за определяне на индивидуални стойности на дъвкателния апарат. Служи за изключително точно и прецизно протезиране и диагностика на темпоромандибуларната става. Може да се използва както в случаи с единични липсващи зъби, така и при по-големи обеззъбявания. Употребява се по време на лечение с дентални импланти, както и при предстоящо изработване и поставяне на големи протетични конструкции.