standard-title Aнестезия

Aнестезия

Обезболяване в стоматологията

Съвременният напредък в използваните за дентално лечение техники, технологии и медикаменти до голяма степен редуцира или дори отстранява дискомфорта по време на стоматологични интервенции. Въпреки това, остават определени случаи, специфични пациенти или хирургични процедури, които изискват някакъв вид обезболяване.
Местна аналгезия Пациентът е в ясно съзнание по време на процедурата. Местен анестетик се поставя в зоната на работа. Използва се при малки процедури на орална хирургия, малки тъканни манипулации и стандартни екстракции.
Седация Седация със седатива или Райски газ  и прилагане на локален анестетик: Смес от райски газ и кислород се подава през назална маска от специфичен апарат. Същата седация, без обезболяване, се постига и с ниски дози венозно приложени седатива. Използва се при малки процедури и по-разширени такива, като екстракция на мъдрец и поставяне на импланти. Венозна анестезия/дълбока седация в съчетание с локален анестетик: Венозно постъпващи  седативни медикаменти. Пациентите заспиват напълно. Най-често се ползват фентанил(опиат), бензодиазепини(мидазолам), кетамин и пропофол. Пациентите са плътно мониторирани. Задължително се подава кислород през назална маска.  В някои случаи може да се наложи интубация, зависи от ангажирането на дихателните структури – дихателни пътища и вентилация. Включва дълбока седация и венозна анестезия за всички видове орална хирургия. Много пациенти избират тази техника за отстраняване на мъдреци или поставяне на импланти. Може да се ползва и в случай, че локалната анестезия е недостатъчна или неефективна поради налична инфекция.
Обща анестезия Анестезията се осъществява от опитен  анестезиологичен екип. Преобладаващият брой случаи е комбинирана интубационна анестезия. Индикирана при разширени процедури, като лицеви и челюстни реконструкции, както и при пациенти с хронични заболявания на различни системи, които изискават обща анестезия.
  • Локална аналгезия
  • Проводна аналгезия
  • Терминална аналгезия
  • Будна седоаналгезия с мониторинг
  • Умерено дълбока венозна седоаналгезия
  • Дълбока венозна седоаналгезия
  • Интубационна анестезия – инхалационна, венозна или комбинира с назален или орален достъп
  • Фиброскобска трудна интубация

Децата, особено малките под 6-8 годишна възраст, изпитват страх от бели престилки, машини, технически средства и други. При тях седацията обичайно е неподходяща и се налага провеждане на обща анестезия, с интубация на дихателните пътища

Екип – анестезилогия