РЕГИСТРАТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР Е ВАШИЯТ ПЕРСОНАЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ КЪМ ЗДРАВА И КРАСИВА УСМИВКА!

Нашият отговорен и внимателен екип от Регистратурата ще Ви посрещне първи с готовност:

 • да Ви даде информация за нашите дентални специалисти и техния график за работа
 • да Ви запише предварително час за преглед, консулт, диагностика и лечение
 • да отговори на Вашите въпроси свързани с организацията на денталното Ви лечение
 • да Ви информира за всички възможности на УМДЦ
 • да планира пълния цикъл на денталното Ви лечение 

За нас пациентът е на първо място – доверете ни се!

Уважаеми пациенти,
Информираме Ви, че Центърът
няма сключен договор със здравна каса (НЗОК)

Свържете се с нас:

Адрес гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 84​ Телефон +359 52 677 299 и 0882 413 456 E-mail reception-mdc@mu-varna.bg Работно време: Понеделник – Петък: 8:00 - 19:30 часа

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – ХУДОЖЕСТВЕНИ РЕСТАВРАЦИИ

В Университетския медико-дентален център функционира една от най-модерните зъботехнически лаборатории в България. Тя е оборудвана със съвременна апаратура за изработване на високотехнологични и качествени протезни конструкции:

 • Модерни работни зъботехнически модули
 • LaserStar T plus – лазерно заваряване при изработване на протезни конструкции
 • CAD/CAM система – високата точност и пълното автоматизиране на процеса, съчетано с адаптация към индивидуалните потребности на всеки пациент и лекар.
 • Arcus digma – определя индивидуалните стойности на дъвкателния апарат и служи за изключително точно и прецизно протезиране.
 • Интраорален скенер – най-висока технология на сканиране при снемане на  дигитален отпечатък

В ЗЪБОТЕХНИЧЕСКАТА НИ ЛАБОРАТОРИЯ СЕ ИЗРАБОТВАТ:

МЕТАЛОКЕРАМИЧНИ И ЦИРКОНИЕВИ КОРОНИ МОСТОВИ КОНСТУРКЦИИ ПОДВИЖНИ И НЕПОДВИЖНИ ПРОТЕЗИ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ АПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ И ПАНОРАМНИ СНИМКИ

Добре дошли в света на съвременната образна диагностика. Представяме Ви новите възможности на денталната апаратура – верният помощник за определяне на точната диагноза,
оптималния план на лечение при протезиране, имплантиране, ортодонтско лечение и др.
В ежедневната си работа използваме добри клинични практики и протокол, част от които без съмнение е образната диагностика.В сектора по образна диагностика се използват най-модерните и иновативни технологии за визуализация, които предоставят висококачествени изображения в триизмерен (CBCT) и двуизмерен (OPG) формат с ограничена доза радиация за пациента.

 • CBCT – Конично-лъчевата компютърна томография
 • OPG – Ортопантомография (панормана снимка)

Образни изследвания

CBCT НА ГОРНА, ПОД НА МАКСИЛАРЕН СИНУС И ДОЛНА ЧЕЛЮСТ CBCT НА ЧАСТ ОТ ЧЕЛЮСТ CBCT НА МАКСИЛАРНИ, ФРОНТАЛНИ, ЕТМОИДАЛНИ СИНУСИ OPG СТАНДАРТНА OPG ИНТЕРПРОКСИМАЛНА OPG ОРТОГОНАЛНА OPG BITIWING ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ СЕГМЕНТНА СНИМКА
Loading…

Отзиви:

Loading…