standard-title Дентална имплантология

Дентална имплантология

Денталната имплантология Ви дава възможност да възстановите по оптимален начин хармонията на Вашата усмивка, независимо дали Ви липсва един или всички зъби. Балансът между естетиката и функционалното единство на съзъбието Ви е възстановен, а самочувствието Ви e подобрено! Поставянето на дентални имплантати има следните предимства:

Предпазва от загуба на кост

След изваждане на зъбите костта започва да се стопява, тъй като вече няма корен, който да предава дъвкателните сили към нея. Без натоварване тя започва да се резорбира и може да промени профила и усмивката Ви.

Липсата на зъб може да доведе до разместване на съ​седните зъби и образуване на пространства в съзъбието и прорастване на срещулежащите зъби. При конвенционално протезиране с мостови конструкции се замества само коронката на липсващия зъб, но не и неговия корен, което води до продължителна загуба на кост и влошаване на естестиката. Единствено с помощта на имплантите се замества и кореновата част на зъба, като по този начин дъвкателните сили се предават на костта и тя запазва своя обем. Най-силно са представени промените в естетиката и функцията при пациенти с изцяло обеззъбени челюсти, тъй като там костното стопяване е най-изразено. Променя се изцяло профила на пациента, челюстните стави и мускулите. Тези проблеми могат да бъдат решени с навременното поставяне на импланти.

  • Не е нужно да се изпиляват два здрави съседни зъба. Не се губят зъбни тъкани, както е при протезирането с мост, залепен върху естествени зъби
  • Дават възможност за здраво закрепване или трайно фиксиране на протези при тотални обеззъбявания

По този начин се избягва разместването на протезите при захапване и дъвчене,говорът и самочувствието Ви се подобряват. Протезите върху импланти при цялостно обеззъбяване са на два принципа: снемаеми и неснемаеми. Първите са закрепени здраво към два или повече импланта чрез различни приспособления. Могат да се свалят ежедневно и да се почистват,като по този начин се поддържа оптимална устна хигиена. От друга страна са достатъчно стабилни,за да се чувствате комфортно по време на говорене и хранене. Неснемаемите протези при тотално обеззъбяване се изработват върху шест или повече импланта,като коронките или мостовете се фиксират трайно и здраво към тях чрез цимент или винтове.Те не могат да бъдат сваляни и най-много се доближават до естествените зъби.

Естетика

При лечението с импланти се постига изключително висок естетичен резултат,който се запазва във времето.След изваждане на зъб обемът на костта започва да намалява,а заедно с нея и нивото на венеца,което може да компрометира резултата при възстановяване с мост върху естествени зъби. С поставянето на импланта се поддържа нивото на венците, създава се възможност за оптимален мекотъканен профил около коронката, който има контур,максимално доближаващ се до този на естествените зъби.Коронките се изработват от високо естетични материали с прецизна техника. Имплантите се поставят в модерна операционна зала с помощта на най-съвременната апаратура, с която прецизно се контролира протокола на работа. Университетският медико-дентален център Ви дава възможност и за лечение под обща анестезия. При имплантатното лечение се използва най-утвърдената в Света имплантатна система – Straumann (Швейцария). Предоставяме Ви голям избор от материали и технологии за изработване на имплантатните коронки, които задоволяват естетичните и механични изисквания. Предлагаме Ви конструкции от циркониев диоксид, литиев дисиликат, металокерамика с различни метални сплави (вкл. благородни), прескерамика и хибридна керамика, които могат да се задържат върху импланта с винт или чрез циментиране.