standard-title Детска дентална медицина

Детска дентална медицина

Неглижирането на проблемите на денталното здраве в детството, най-често води до драстичното му влошаване в млада и зряла възраст. Оралното здраве, като част от общото здраве на човека, изисква полагане на пълноценни, ефективни и професионални грижи през всички етапи на живота.

С оглед на това, едно от основните направения в лечебно-диагностичната дейност на УМДЦ е комплексният терапевтично-профилактичен подход, започващ с първичен преглед на устната кухина на детето и отчитане състоянието на зъбите, венците и устната лигавица, регистриране на налични кариозни увреждания, възпаление на венците, болестни изменения на устната лигавица. Пакетът от услуги за деца включва лечение на: зъбен кариес и усложнен зъбен кариес, травматични увреждания, гингивални заболявания и заболявания на устната лигавица, лечение на временни и постоянни детски зъби под обща анестезия, здравна просвета и грижа за оралното здраве.
Университетският медико-дентален център ще Ви помогне да върнете усмивката на лицето на Вашето дете!