standard-title Дигитална образна диагностика

Дигитална образна диагностика

В сектора по образна диагностика на Университетския медико-дентален център се извършват следните видове изследвания:

3D диагностика

Конично-лъчевата компютърна томография (CBCT) е технология, основана на рентгенографски образи, при която определен брой 2D образи се генерират под различен ъгъл. От тези 2D проекции се получава триизмерен обемен образ, който 1:1 с костната анатомия на пациента. Получените образи могат да се изследват от всякакъв ъгъл: аксиално, коронарно, сагитално и от най-различни срезове и равнини. Софтуерът създава виртуален 3D пациент за прецизно планиране на последващи интервенции и визуализира очаквания в края на лечението резултат, още преди то да е започнало. Въртенето на сиситемата около пациента е на 360о чрез използване на коничен лъч, позволяващ експозиция на целия сканиран обем само с едно завъртане.

2D диагностика

Образната 2D диагностика се извършва с апарат Planmeca ProMax 2D – система за лицево-челюстни образи. Принципите при опериране и цялостен дизайн са основани на последни научни изследвания и иновации, съобразени са с потребностите и нуждите на съвременната дентална медицина. Автофокусът автоматично позиционира фокусния слой за перфектни панорамни образи. Позиционирането е изключително прецизно, което в повечето случаи намалява нуждата от допълнителни снимки. Патентованата технология SCARA гарантира ясна, безпогрешна, анатомично точна геометрия на образа.