Нарушения на съня са голяма и хетерогенна група. Въпреки, че са често срещани, те в повечето случаи остават неразпознати и нетретирани. Последиците са сериозни и разнообразни – повишена дневна сънливост, нарушено качеството на живот и социални функции, пътно-транспортни произшествия нерядко с фатален край, инциденти по време на работа, влошени когнитивни и паметови функции и др. Заедно с това те могат да допринесат за изявата или изострянето на редица неврологични, кардиологични, ендокринологични, метаболитни,  психиатрични и други чисто медицински проблеми. Сънни нарушения - Денталмед

Обструктивна сънна апнея (ОСА) Обструктивната сънна апнея е едно от най-честите разстройства на съня, принадлежащо към групата на дихателните нарушения по време на сън. Характеризира се с многократно повтарящо се отпускане на меките тъкани в областта на горните дихателни пътища, с последващо блокиране на въздушния поток. Резултатът е спиране на дишането в продължение на 10 и повече секунди. В рамките на една нощ засегнатите от това заболяване може да имат стотици такива дихателни паузи. В Университетски медико-дентален център се провеждат следните диагностични изследвания за нарушение на съня:

 

 

  • Консултация на специалист по оториноларингология за диагностика и терапия на сънните нарушения
  • Полиграфия
  • Изследване на съня със сонда

Екип:

Доц. д-р Марио Милков, д.м.

УНГ (Оториноларингология)

 

Научете повече за Обструктивна сънна апнея и други нарушения на съня: