standard-title Ортодонтия

Ортодонтия

Ортодонтията е медицинска специалност, която спомага за правилното подреждане на зъбите, подобрява функцията и осигурява добра естетика на съзъбието. Тя се концентрира върху диагностицирането, профилактиката и лечението на проблемите свързани с неправилно подредените зъби, неточното съотношение между зъбните дъги, челюстите и комбинацията между тях. Цели се оптимизиране на функциите и постигане на оптимална естетика на съзъбието. Резултатите от този тип лечение водят в голяма степен и до промяна на цялостния вид на лицето.

Съвременната ортодонтия е бързо развиваща се дисциплина. Преди години ортодонтското лечение е било прилагано само при деца и младежи. Днес с помощта на бързо актуализиращите се нови техники, все по-ефективно и успешно се коригират проблемите с подреждането на зъбите и отклоненията в захапката и при възрастни пациенти. Използването на комбинирани методи като: създаване на допълнителна опора чрез микроимпланти, допълнителни фиксирани апарати или комбинирано хирургично-ортодонтско, ортодонтско-пародонтално и ортодонтско-протетично лечение, разширяват значително възможностите на съвременната ортодонтия и я правят приложима във всяка една възраст.

В Университетския медико-дентале​н център работят специалисти по ортодонтия, които осъществяват диагностика, профилактика и ортодонтско лечение на възрастни и деца чрез всички съвременни средства – подвижни ортодонтски апарати и брекети. Екипът​ от специалисти прилага комплексен модел за лечение, който спестява време и позволява да бъде извършена най-добрата индивидуална терапия за Вас.

Екип – ортодонтия