post-title Как се поставят зъбни импланти? Етапи при имплантологично лечение https://www.dentalmed.bg/wp-content/uploads/den-4.png 2016-06-06 15:49:27 yes no

Как се поставят зъбни импланти? Етапи при имплантологично лечение

Имплантите са Вашето решение за заместване на липсващите зъби, заедно с техните корени. Те се имплантират в костта на мястото на загубените зъби, без да е нужно изпиляване на съседните здрави зъби. Лечението със зъбни импланти​ протича в няколко етапа. Всеки един от тях има специфични организационни и технически характеристики, определена последователност от действия и срокове.


Диагностичен етап – тази стъпка е необходима, за да се осъществи прецизно планиране при поставянето на импланти. Провежда се с компютърна томография (3D скенер). Полученият триизмерен дигитален образ дава възможност за оценка за наличната кост, прилежащите анатомични структури, точното местоположение на импланта в челюстта и необходимия размер на импланта – височина и ширина. Пренебрегването на този вид изследване в голяма част от случаите води до грешки в планирането и позиционирането на импланта, както и до развитие на усложнения. По време на диагностичен етап, задължи​телно се оценява общо здравословното състояние на пациента и негово денталното здраве. Диагностичният етап е най-важен при планирането на лечението и подготовката за поставяне на зъбни им​п​ланти.

 


Първи хирургичен етап – поставяне на имплант
Провежда се в операционна зала, в стерилни условия под местна или пълна упойка, според желанието на пациента и при отсъствие на медицински противопоказания. При необходимост по време на интервенцията, освен едномоментното поставяне на имплант, се извършват допълнителни хирургични манипулации като вадене на зъб, повдигане на пода на максиларния синус, костна аугументация и др.
Хирургичният етап е най-отговорният и сложен от медицинска гледна точка етап. Изискват се висока квалификация и умения от страна на специалиста по денталан имплантология, тъй като пациентът трябва да бъде предпазен от усложнения, като едновременно с това се създадат условия за бързо и качествено срастване на импланта с прилежащата кост (остеоинтеграция). За да бъде напълно успешен този етап от лечението, не трябва да се забравя, че състоянието и дълголетието на импланта зависи от всекидневна хигиенна грижа за устната кухина.


Втори хирургичен етап – разкриване на имплант
При втората хирургична фаза оперативната интервенция е минимална и се състои в:
поставянето на абатмънт – основа за бъдеща коронка
създаване на условия за изграждане на венеца около бъдеща коронка.
Манипулацията се провежда под местна упойка. Към финалния протетичен етап и протезирането върху импланта може да се премине след около 2-3 седмици.

 

Протетичен етап – протезиране върху имплант
През този етап се взима отпечатък на съзъбието и се изготвят в зъботехническата лаборатория на Университетския медико-дентален център протетични конструкции (коронка, мост, снемаема протеза) от материал според желанието на пациента (металокерамика или цирконий). Готовата конструкция временно се прилепва към поставения вече абатмънт, а в последствие след като се направят нужните проби, тя се прикрепва за постоянно. Протетичният етап е последна стъпка от имплантологично лечение.
След като протоколът за лечение с дентални импланти бъде изпълнен точно – се гарантира до 100 % успешен резултат в краткосрочен и дългосрочен период. Рискът за периимплантит, падане на имплант и други усложнения значително намалява. В Университетския медико-дентален център се използват швейцарски импланти на „Straumann“- единственият производител в света, който дава доживотна гаранция на зъбните импланти. Прецизното планиране, висококвалифицирания персонал – лекари по дентална медицина с призната специалност по дентална имплантология, активната научно-изследователска дейност и най-съвременната апаратура създават в ежедневната практика на Университетския медико дентален център идеални условия за изграждането на перфектната усмивка и подобряването на качеството на живот на всеки пациент.​​​

Неинфектирана киста – симптоми

  • Радикуларните кисти започват своето развитие дълбоко в алвеоларната кост и растат бавно, безсимптомно. В този период установяването им става случайно при рентгеново изследване на невитални зъби по друг повод.
  • Кистите растат бавно и могат да достигнат значителни размери без субективни оплаквания. При достигане на големи размери пациентите търсят помощ по повод поява на неболезнена подутина на челюстта. Тази подутина е на нивото на върха на корена на съответния зъб. При палпиране подутината е с твърда консистенция, а при прекалено изтъняване на костта може да се усети крепитация.
  • Развитието на кистите понякога води до неприятни усещания като тежест, разпъване, невралгични болки. Подвижност или наклоняване на съседни зъби се среща при големи кисти.
  • При добри защитни сили на организма тези кисти могат да протичат с клинична картина на хроничен възпалителен процес с поява на лигавична или кожна фистула.

Инфектирана киста – симптоми

При определени условия (като травма или провеждане на ендодонтско лечение на причинния зъб) кистата може да се инфектира и се развива картина на остър възпалителен процес: болка в областта и зъба; оток в областта на причинния зъб; в някои случаи реагират лимфни възли; появяват се общи симптоми – главоболие, повишена температура, втрисане.

Начини за диагностика на кистите

  • Рентгенография – панорамна снимка
  • СВСТ-изследване (скенер)

Лечение на киста

Лечението на кистите може да бъде комбинирано (консервативно-хирургично) или хирургично:

  • Екстирпация на кистата с резекция на кореновия връх на зъба/зъбите – метод на лечение при радикуларни кисти, когато е възможно консервативното лечение на зъба/зъбите и тяхното запазване
  • Екстирпация на кистата с екстракция на причинния зъб – метод на лечение при радикуларни и фоликуларни кисти; причинният зъб не може да бъде съхранен и едноетапно с екстирпацията на кистата се екстрахира
  • Екстирпация на резидуална киста

Оперативното лечение се извършва под местна анестезия. При по-големи по размер кисти може да се извърши под венозна или обща анестезия.

Следоперативно може да има дискомфорт и болка, оток в областта и общо неразположение, които симптоми отшумяват до около 5ти – 7ми ден.

Меките тъкани се възстановяват в рамките на 7 – 14 дни, а костта се възстановява напълно до 6-я месец след операцията. Необходими са контролни прегледи един или два пъти годишно за проследяване на състоянието на пациента.

What people say about our doctor?

Loading…
Call Now Button