standard-title Доц. д-р Милена Тодорова Георгиева, Д.М.

Доц. д-р Милена Тодорова Георгиева, Д.М.

Езици: Английски и руски език

Доц. д-р М.Георгиева  владее и прилага в своята практика съвременни методики като:

 • Детска дентална медицина, вкл. преформирани корони за лечение на временни детски зъби, биологични методи на лечение на временни  и постоянни детски зъби
 • Микроскопски подпомогната протетика (изпиляване за корони и фасети под стоматологичен микроскоп)
 • Съвременни методи за ендодонтско лечение на коренови канали

Основните направления на работа:      

 • Лечение на кариеса и неговите усложнения в детска възраст
 • Лечение на лигавични заболявания в детска възраст
 • Профилакични и мотивационни програми, с цел контрол и редуциране на кариеса и лигавичните заболявания в детска възраст
 • Лечение на кариеса и неговите усложнения при възрастни
 • Протетична дентална медицина- подвижно и неподвижно протезиране на възрастни

 

Професионални изяви, награди, отличия:

 • Награда „Отличник на випуска” за 2014г., към ФДМ- гр. Варна.
 • Награда „Проф.д-р Славчо Давидов”- STUDENS OPTIMUS, 2014г.

Образование:

През 2008г. Д-р Георгиева завършва средно образование в ПМГ- „Васил Друмев”, гр. Велико Търново, профил химия, биология и английски език. През 2014г завършва своето висше образование- магистър по дентална медицина към МУ- гр. Варна

 Д-р Георгиева обогатява своя професионален опит, вземайки участие в различни  курсове, семинари и конгреси:

2015г.

 • Четвърти симпозиум на Националното сдружение на лекарите по детска дентална медицина, приета за член на сдружението.
 • Микропротетика. Микроскопски подпомогната протетика.
 • „ В търсене на съвършения отпечатък”- част от програмата за следдипломно обучение на GC Forum.BG

2014г.

 • „Повдигане височината на захапката- клинични аспекти”, „ Най-често допусканите грешки при протетично лечение с цели протези” – лектор проф.д-р Христо Кисов
 • Участие в Национален форум по дентална медицина- „ Мадарски конник” 31.01-2.02.2014г.
 • Семинар на Curaprox и ITOP за професионална устна хигиена в Прага, Чехия- лектор проф. д-р Jiri Sedelmayer
 • Трети симпозиум на Националното сдружение на лекарите по детска дентална медицина

2013г.

 • „Прескерамики- предимства и недостатъци за решеване на естетични проблеми на пациента”- лектор проф.д-р Христо Кисов
 • Blue Monster Dental Bulgaria- сертификат за успешно завършени курсове на следните теми: „Пародонтална пластична хирургия- зъби и импланти”; „Топла глутаперка в кореновия канал- лесно или невъзможно! Системи за обтуриране”; „ Препариране за обвивни корони”; „ Работа с кофердам”.

Членство: Български зъболекарски съюз, Националното сдружение на лекарите по детска дентална медицина